Yakhampret Eksport Rukem & Juwet

0
4

Mamat Terasi wis bayangno orep enak, katsir fulus. Bait magrong-magrong tingkat pitu munggah, pitu mendelep. Sayyaroh jejer-jejer, sak uwong-dewe-dewe, Munah kharim-e sayyaroh zuqur, Karim walad-e distarno sayyaroh ban kabir. Khususon gawe Mat Terasi salasa sayyaroh, digawe sidak suhulan usahane, gawe rapat majlas pengusaha lan digawe gahwa dewe.

Sak liyane bait magrong-magrong lan sayyaroh, Mat Terasi bayangno duwe kebun lan sawah hektaran.Fulus terus onok gak kober asat, koyok sumber banyu.

Bayangan angen-angen yakhampret Mat Terasi, kerono hasol suhulan. Mat Terasi mari teken kontrak bermatra’i karo walondo, kontrak eksport, kirim rukem lan juwet, rutin ben wulan asro kontainer.

Gawe awal eksport pertama, Mat Terasi diatuhi tempo sitta wulan. Kesempatan noto suhulan, gawe jalur jaringan bisnis kulakan lan nebas rukem karo juwet. Termasuk noto syarat-syarat suhulan eksport.

“Suhulan ente sementara tinggalen disek, ngrewangi ana, dadi staf ahli ana bagian mbarengi kulakan lan nemoni walondo. Ente ndang star-o kelambi seng ajib sak desine, gawe pas nemoni walondo. Karo ente pisan Man, warung gahwa ente tutupen,” jare Mat Terasi nang sohib-e, Dulah Lemari lan Man Petis.

“Ente ngajak ana karo Man, suhul opo khi. Gaji ana piro. Pumpung durung ruwet, karuan jelas-jelasan awwal ngene,” bales Dulah.

Mat Terasi jelasno, lek hasol suhulan eksport rukem lan juwet nang negoro walondo. Malahan wis teken kontrak dan bakal tajir, lek iso menuhi kontrak.

“Ente-ente iki sohib muhallid ana. Hasol riziq gak iling nang ente-ente, ana duso kabir sawak. Perkoro gaji, ana gak bakal itungan, langsung fulus-e cawuk’an. Tapi gajian-e lek wis mulai eksport, sementara iki ente-ente golek-o dain-dainan disek gawe kulla yaum,” jelas Mamat, karo ngesuf-no kontrak-e.

Dulah karo Man percoyo ngesuf kontrok-e Mat Terasi. Poro sohib muhallid iku, sepakat suhul bareng. Gak kedawan kalam, langsung gerilya nggolek informasi rukem lan juwet.

Dijadwalno, ngepol sampek asro yaum, digawe golek informasi rukem lan juwet. Mesisan karo ngenteni bondone Mamat Terasi seng ngajukno da-in nang bank, jaminan seripikat bait-e Mat.

Sohib muhallid wong telu iku, sabendino kumpul, gahwa karo nggolek informasi mulai selepon kenalan sampek ngesuf saternet. Hasol info, langsung diparani bareng-bareng.

“Teko sohibi onok info, akeh seng nandur rukem sak juwet-e nok ereng-ereng Gunung Arjuno. Ayo ndang budal. Cekno bondone gak akeh, cukup numpak jawala belalang tempur ente Mat,” jare Dulah.

Wong loro kate langsung budal, wis nyengklak jawala belalang tempur. Man Petis gak terimo, protes.

“Ente-ente iki wis kalam suhul bareng, formasi turbo lengkap. Lah ana kok ente tinggal,” protes Man.

“Iki sementara tok khi. Saiki ente suhul-o gahwa disek ae khi. Seng penting, ana lek wes teko, langsung gawekno gahwa seng ajib, balas,” jare Mat Terasi.

Gak kedawan, Mat Terasi karo Dulah Lemari budal, arah ngidul. Jawala yamsi pelan-pelan, wong loro yahampret model sekreasi, karo tolah-toleh menowo iso ngesuf harim ajib bening.

Perjalanan awale lancar. Tapi barang cedek Wonorejo, mulai sayyaroh akeh seng mandek, yamsi pelan-pelan, padat merayap.

“Lah ngene iki, mesti macet ngarep-e pasar. Menungsone cengkal-cengkal, parkir kendaraan sak karep-e dewe, petugas-e yo gak onok. Dadine semrawut koyok sosor,” jare Mat Terasi ngomel.

Bablas, perjalanan diterusno sampek Purwosari, sayyaroh-sayyaroh mulai jejer, antri sak dawan-dawan.

“Pertelon iki tunggal-e, mesti macet. Dalan gede, petugas yo gak onok. Lampu bangjo yo bongko, gak tau morop. Gak salah lek onok seng mudrib, lampu bangjo digraji, ditimbangno cekno gak mubadzir,” ganti Dulah Lemari ngomel.

Sampek gaden, Mat Terasi seng nyetir jawala belalang tempur, minggok nganan. Begitu dehul sirot rodok zugur, disambut aspal krowak lan mblenduk-mblenduk. Miah-an meter tambah kasir aspal krowak lan mblenduk-mblenduk, gak temu karuan-e yahampret model kros-krosan.

“Allah…..iki tambah dehul, dalan-e pasti tambah murokbal khi. Lek ngene iki alamat, bukro injing-injing dubur iso mejen,” jare Dulah.

“Sek talah Lah, ente ojok ngomel ae. Ana nyetir jawala iki karo golek dalan seng rodok ajib, tapi dalan-e yo gak kenek pilih, isine dodoku iso koyok rontok, weteng munek-munek. Rupane pejabat-pejabat gak tau lewat kene khi, tak dungokno lek lewat kene, dubur-e metu bol-e,” timpal Mat Terasi.

“Iling-ilingen Mat, sufen gapuro iku, dehul Deso Tejowangi. Dalane remek, pejabat pemerintah-e yahampret, sequt tok gak ngereken dalan remek. Padahal jarene kasir fulus, anggaran trilyunan,” Dulah nyahut gak gelem kalah.

Ba’dal latihan akrobat bokong, kenek dalan remek, Mamat Terasi lan Dulah akhir-e tekan nggon seng dikarepno. Infone seng nduwe tanduran rukem lan juwet jenenge wak Draun. Digolek-i ketemu langsung ditakokno lan njaluk ngesuf tanduran-tanduran rukem lan juwet.

“Tanduran rukem riko mek salasa wit, juwet-e mek rong wit. Ojok dipanen disek, ana tebas kabeh, ente tak atuhi fulus khomsah miah alif. Lek wis wayah-e ana teko maneh langsung diunduhi didekhulno kontainer,” jare Mat Terasi nang Wak Draun.

Mat Terasi lan Dulah Lemari yo mesen nang Wak Draun, lek ngesuf onok tanduran rukem lan juwet wek-e sohib-sohib-e, dikongkon ndang lapor.

Rong wulan, da-in fulus nang bank, gak diatuhi, kerono dianggep kontrak rukem lan juwet gak masuk akal. Tapi Mat Terasi gak putus asa, sebab fulus-e yo wis kadung metu gawe nebas rukem lan juwet. Mat Terasi tetep ngajak sohib-e, nggolek lan nebas tanduran rukem lan juwet.

Tapi dehul wulan ketelu, Mat Terasi diselponi Wak Draun lan sohib-sohib-e seng tandurane wis ditebasi. Mat Terasi diomongi lek rukem lan juwet-e wis mateng-mateng, wayah-e diunduh cekno gak bosok. Mat Terasi ngotot, lek gak iso ngunduh, kerono durung wayah-e eksport lan jumlah-e kurang kebek.

Podo ngotot-e gak ketemu jluntrungane, Wak Draun lan sohib-sohibe akhire ngalah. Gak opo-opo Mat Terasi gak sillim fulus-e seng kurang digawe nebas rukem lan juwet. Tapi Mat Terasi dipekso njupuk sebagian rukem lan juwet, teko fulus seng dipersekotno.

Terpaksa Mat Terasi, ngejak Dulah Lemari lan Man Petis marani Wak Draun lan sohib-sohib-e, marani Wak Draun lan liyane. Sampek bait-e Wak Draun, sohib mukhallid telu iku langsung ditemoni lan dike-i khomsata asar karung rukem lan juwet. Terpaksa rukem lan juwet karung-karungan digowo rejak, ditumpakno pikep tonggone Wak Draun.

“Ente-ente Dulah karo Man, rukem lan juwet iki gowo-en limang karung edang, ana yo gowo limang karung. Ayo nggolek nggon dewe-dewe digawe dodolan rukem lan juwet. Ngunu ae wis. Ana kadung bondo fulus asro milyun. Alamat Munah mudrib, de-e seng dain nang akhi-akhine,” sambat Mat Terasi.

Ditambahi tas plastik, sohib telu iku langsung dodolan rukem lan juwet. Dodolan ditunggui dewe-dewe karo majlas neng dingklik, karo dike-I tulisan “Jual Rukem & Juwet Murah Puoolll….”.

Seng tuku yo akeh, tapi fulus-e nibakno, isnin alif, khomsah alif sampek asro alif. Tapi sayang, rukem lan juwet seng didol iku, oleh rong dino mulai menceng kate bosok. Terpaksa didom gratisan nang wong-wong seng liwat, Mat Terasi, Dulah Lemari lan Man Petis mek nyisakno digowo rejak dewe-dewe.

“Timbang gak dadi fulus blas, lumayan mbalik masio gak sampaek wahad milyun. Ana gak sido eksport wis, rukem lan juwet-e gampang bosok. Ndolek suhulan liyo sek tepak, cekno sido tajir,” jare Mat Terasi.

 

Kosa kata baru :

Sitta wulan = 6 bulan                      dain = hutang                    kulla yaum = setiap hari                 balas = gratis

Dehul = masuk                  sirot = jalan                         zugur = kecil                       khomsata asar = 15

 

Penulis: Harjo Suwun